RICHARD JEANSON


De legende van Amsterdam

1095

Het eeuwenoude verhaal over het ontstaan van Amsterdam.

Over het Boek


Als je vandaag de dag door Amsterdam loopt en je overal de pracht en praal uit de Gouden Eeuw ziet, ben je je er niet van bewust dat hetzelfde gebied duizend jaar geleden een troosteloos moeras was. Daar, waar de rivier Aemstel in het Almeri en het Y uitmondde, kon men zich tot dan toe niet vestigen, want het was onbegaanbaar en woest. Het gebied werd geplaagd door overstromingen en eb en vloed hadden er vrij spel. Tot dan toe was het gebied ongeschikt voor bewoning.

Maar in het jaar 1095, durfden twee dappere pioniers het aan om zich er te vestigen. Deze mannen stonden aan de wieg van wat nu onze prachtige stad Amsterdam is. Dit is hun verhaal.


Als geboren en getogen Amsterdammer vroeg Richard Jeanson (1967) zich af hoe het dorp dat aan de basis van zijn prachtige stad stond ooit begon. Terwijl hij de archieven van Amsterdam doorzocht naar de vroege geschiedenis van dit dorp en archeologische opgravingen op de voet volgde, stuitte hij op een vergeten verhaal: de ontstaanslegende van Amsterdam.

Nieuws


Oranje Tintje

De Legende van Amsterdam nu ook in Wassenaar... Meer

6 talen

De legende van Amsterdam wordt vertaald in 6 talen.

Eberhard v/d Laan

Overhandiging aan de Burgemeester Meer

Overal verkrijgbaar

in Amsterdam e.o. en op internet!

Contactgegevens


Wilt u meer weten over de legende van Amsterdam dan kunt middlels onderstaand gegevens kunt u in contact komen met ons.

Uitgeverij Wolfgerus B.V.


De legende van Amsterdam is een uitgave van Uitgeverij Wolfgerus B.V. Welke is opgericht voor de uigave van de legende. Maar wij staan zeker open voor het uitgeven van uw historische boek. Dus als een manuscript wilt opsturen is dat geen probleem, doe dit dan wel met begeleidend schrijven, synopsis en duidelijke adresgegevens. Heeft u andere vragen met betreking tot de Uitgeverij dan kunt u gebruik maken van onderstaande mailadres.